Uluslararası Bilimsel Dergi “Materials Research Bulletin”de VSY Biotechnology İmzası

VSY Biotechnology bünyesinde Ar-Ge Formülasyon Uzmanı olarak görev almakta olan Faruk Oytun’un, Onur Alptürk ve Fevzihan Başarır ile alternatif esnek ısıtıcı malzemeler üzerine gerçekleştirdiği bilimsel çalışması uluslararası bilimsel dergi “Materials Research Bulletin”de yayınlandı.

VSY Biotechnology bünyesinde viskoelastik ve polimerik göz içi lens konularında yeni projeler geliştiren, aynı zamanda VSY Biotechnology adına bilimsel makaleler ve patentler üzerine çalışmalar yapan Faruk Oytun’un esnek ısıtıcılar üzerine gerçekleştirdiği bilimsel çalışması sonuçlandı ve Elsevier yayınevine bağlı uluslararası bilimsel dergi olan “Materials Research Bulletin”de yayınlandı.

VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, VSY Biotechnology Ar-Ge Merkezini, bilim çalışmalarının yapıldığı ve yayınların ortaya konduğu üniversite gibi gördüklerini ifade ederek; “Faruk Oytun’u çalışmasından dolayı kutluyoruz, bu ve benzer uluslararası çalışmaların tüm Ar-Ge Merkezleri’ne örnek teşkil etmesini dileriz” dedi.

Ayrıca Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2244 Sanayi Doktora Programı’nda da VSY Biotechnology olarak yer aldıklarını hatırlatan Dr. Varlıbaş, VSY Biotechnology’nin misyonu gereği nitelikli iş gücünün oluşması için çalışmalar yaptığını Sanayi-Doktora Programı kapsamında üniversitelerin doktora öğrencilerine burs verdiklerini ve mezuniyetleri sonrasında da bu öğrencilere istihdam sağladıklarını açıkladı.

Ar-Ge Formülasyon Uzmanı Faruk Oytun da hedeflerinin, Ar-Ge merkezi kimliğine yakışır bir şekilde VSY Biotechnology’nin innovatif ürünleri ortaya çıkarmasına katkı sağlamak ve akademik çalışmalarla da bu ürünleri desteklemek olduğunu belirterek yayınlanan bilimsel çalışması ve sonuçlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Esnek şeffaf ince film ısıtıcılar yüksek teknolojisiyle dikkat çeken güneş panellerinde, buz ve buğu giderici sistemlerde, dokunmatik ekran teknolojilerinde, giyilebilir elektronik cihazlarda, sensörler ve uzay teknolojilerinde kullanılan önemli materyallerdir. Şeffaf ısıtıcılar, bir yüzeyden güneş ışığının geçmesine izin verirken bu yüzeyde elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürürler. Günümüzde en çok şeffaf iletken malzeme olarak indiyum kalay oksit (ITO) kullanılmaktadır. Fakat ITO kaynaklarının azalması, giderek artan maliyetleri ve esnek uygulamalarda kullanılamaması alternatif malzeme arayışına sebep olmuştur. Yüksek elektriksel iletkenlik ve optik geçirgenliğe sahip olan gümüş nanoteller şeffaf ince film ısıtıcılarda kullanımı için yüksek bir potansiyele sahiptir.

Bilimsel çalışmamda, esnek şeffaf ince film ısıtıcılar yeni bir metod ile nano boyuttaki gümüş tellerin kimyasal olarak fonksiyonlandırılmasıyla esnek polimer üzerine katman katman kaplanması sonucu elde edilmiştir. Gümüş nano kaplamaların ısıl performansı ve optoelektronik özellikleri birlikte incelenmiştir. Elde edilen esnek ısıtıcıların yüksek optik geçirgenlikle birlikte yüksek ısıl performans göstererek yüksek optoelektronik, mekanik esneklik ve yüksek termal özellik gerektiren uygulamalarda kullanılabileceği gösterilmiş oldu.”

VSY Biotechnology Ar-Ge Formülasyon Uzmanı Faruk Oytun aynı zamanda İTÜ Kimya bölümünde doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Oytun daha önce de TÜBİTAK ve GIST (Güney Kore) gibi kurumlarda doktora çalışmaları gerçekleştirmiştir. İTÜ Enerji Enstitüsü ve Güney Kore’deki Hanyang Üniversitesi ile ortak patent ve akademik çalışmalarına devam etmektedir.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH