Tedarik Zinciri Yönetimi Politikası

Slide

VSY Biyoteknoloji Şirketler Grubu tedarik zinciri politikası, varlık amacımız olan tüm dünya insanlarının yaşam kalitesini artıran sağlık ürün ve hizmetlerine yönelik değer zincirini oluşturmaktır.

Tedarik zinciri politikamız içerisinde tedarikçilerimiz ve tüm paydaşlarımızla uzun dönemli güvene dayalı iş ilişkileri, verimlilik, sürdürülebilirlik ve risk yönetimi çerçevesinde ele alınmaktadır.

Tüm paydaşlarımız sağlık sektörü içerisinde meydana getirdiğimiz ürün ve hizmetler içerisinde doğrudan ve/veya dolaylı olarak rol oynamaktadır. Dolayısı ile VSY Biyoteknoloji Şirketler Grubu olarak tedarik zinciri politikamız, küresel pazarlarda ürettiğimiz katma değer içerisinde tüm paydaşlarımızın gücünün bulunduğunu inanmaktayız.

Küresel pazarlarda rekabet ederken insan sağlığı, etik, dürüstlük, çevreye, insan haklarına saygı temel prensiplerimiz olmuştur. Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın da bu temel prensiplere sadık kalmalarını bekleriz.

Politika, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve ulusal yasalar temel alınarak belirlenmiştir.

1. Mevzuat ve Düzenlemelere Uygunluk

VSY Biyoteknoloji Şirketler Grubu, tedarikçilerimiz ve paydaşlarımız sağlık sektörünün tüm evrensel değerlerine, sektör standartlarına, geçerli yurtiçi ve uluslararası mevzuata uygun bir biçimde faaliyetlerini sürdürmektedirler.

2. Çevre

VSY Biyoteknoloji Şirketler Grubu olarak Çevre Politikamızda detaylandırdığımız gibi tedarikçilerinin çevre ile ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket etmelerini beklemekteyiz.

3. İnsan Haklarına Saygı

VSY Biyoteknoloji Şirketler Grubu olarak; İnsan Haklarına saygı gösteren, hiçbir şekilde ayrımcılık yapmayan ve çalışanlarına eşit fırsatlar sağlayan, tedarikçiler ile çalışmayı amaçlamaktayız. Tedarikçilerimizden ırk,cinsiyet, milliyet, yaş, bedensel engel durum, dernek üyeliği, hamilelik veya medeni duruma göre ayrımcılık yapmamasını bekleriz.

4. Çocuk İş Gücü

VSY Biyoteknoloji Şirketler Grubu olarak çocuk işçi çalıştırmama konusunda son derece hassas davranmaktayız ve aynı hassasiyeti tüm tedarikçilerden beklemekteyiz. Tedarikçilerimizin yasal mevzuatta tanımlanan yaş sınırının altında işçi çalıştırmaması gereklidir.

5. Zorla ya da Zorunlu Işçi Çalıştırma

VSY Biyoteknoloji Şirketler Grubu olarak zorla ya da zorunlu işçi çalıştırılma, esaret altında çalıştırma, askerde çalıştırma, cezaevinde çalıştırma yollarına başvurulmamasını ve tüm tedarikçilerimizden bu konuya duyarlı olmalarını beklemekteyiz. İstihdam gönüllülük esasına bağlı olmalıdır.

6. Çalışanların Sağlık ve Güvenliği

VSY Biyoteknoloji Şirketler Grubu olarak tedarikçilerin çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamasını beklemekteyiz. Tedarikçi, sağlık ve güvenlikle ilgili geçerli bütün mevzuata uygun hareket etmelidir.

7. Fikri Mülkiyet ve Gizli Bilgi

Tedarikçiler, VSY Biyoteknoloji Şirketler Grubu’nun fikri mülkiyet haklarına saygı göstermeli ve bu haklara ilişkin bir tehlike ve/veya ihlali haber aldıklarında tarafımıza bilgi vermelidirler.  Bu bağlamda olası bir ihlalin önlenmesi ve/veya sona erdirilmesi için VSY Biyoteknoloji Şirketler Grubu ile işbirliği içinde olmaları gerekir. Tedarikçiler haiz oldukları her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, kurumsal bilgiler, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari-mali-teknik sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, belge ve söz konusu ilişki esnasında öğrenecekleri yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, belgeler dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm VSY Biyoteknoloji Şirketler Grubu bilgilerini, uygun güvenlik tedbirleriyle koruma altına almalıdır. Gizli bilgilerin işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken işçilerine, çalışanlarına ve danışmanlarına vermesi ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve danışmanlarını uyarması ve bu kişilerin gizlilik yükümlülüklerine uymasını sağlaması ile mümkündür. Tedarikçiler detaylı bilgi için ‘SOP.ARG-003 Fikri ve Sinai Haklar Yönetim Prosedürü_Rev.01’ talep edebilir.

8. Etik İlkeler

Tedarikçilerimiz, VSY Biyoteknoloji Şirketler Grubu etik kodları içerisinde hareket ederler. Tedarikçiler, Çıkar çatışması oluşturacak durumlardan kaçınmalı, iş ortaklarının fikri mülkiyet haklarını korumalıdır.

9. Politika İhlallerinin Bildirilmesi:

Paydaşlarımız kanun, yönetmelik ve VSY Biyoteknoloji Tedarik Zinciri Politikası’nın ihlal edildiğine dair her türlü şüpheli durumu telefon, e-mail, fax veya web hattı üzerinden bildirebilir. Yapılan tüm bildirimler gizli olarak değerlendirilecektir ve kanunlar izin verdiği şekilde kimlikleri gizli kalacaktır. VSY Biyoteknoloji’ ye aşağıdaki iletişim kanallarından biri kullanılarak ihlaller iletilebilir.

İletişim Bilgileri:

Telefon         : 0850 302 29 41
Faks             : 0850 346 79 31
E-posta         : etik@vsybiotechnology.com
Web             : www.vsy.com.tr/etikhat

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH