Sürdürülebilirlik Politikası

Slide
 1. GİRİŞ

VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş. (Şirket), kurulduğu günden bu yana kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmekte ve ekonomik kalkınma faaliyetlerini, çevresel, sosyal ve yönetişim faktörlerini de dikkate alarak sürdürmektedir.

Şirketin sürdürülebilirlik anlayışı; şirketin benimsemiş olduğu temel değerlerin şirketin çalışanları, hissedarları ve müşterileri ile paylaşılması suretiyle gelecek için uzun vadeli, yenilikçi, başarılı bir iş modeli yaratma ve faaliyet gösterdiği topluma değer yaratma ilkesi üzerine kurulmuştur.

Şirket, sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde tüketilebilir kaynakların ve enerjinin verimli kullanılmasının yanı sıra üretim faaliyetlerinin, çevresel etkileri en aza indirecek Ar-Ge projeleri ile desteklenmesine ve geliştirilmesine önem vermektedir.

 

 1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ
 • Şirketin tabi olduğu tüm ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuat gerekliliklerine uyulması,
 • Şirket performansının geliştirilmesi ve üretimde verimliliğinin ve karlılığın arttırılması,
 • Başta etik değerler, hesap verilebilirlik, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere, şirketin benimsediği temel kurumsal yönetim ilkelerinin kurum kültürü olarak benimsenmesi,
 • Proaktif bir yaklaşımla, risklerin etkin bir biçimde yönetilmesi ve tüm iş süreçlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi,
 • Çalışanlara, uygun bir çalışma ortamı yaratılması ve eşit fırsatlar sunulması,
 • Çalışanların aktif katılıma teşvik edilmesi, güçlü ve açık iletişim ortamının sağlanması,
 • İş sağlığı ve güvenliği yasalarına ve mevzuatlarına bağlı kalınarak, sıfır iş kazası prensibi ile hareket edilmesi,
 • Müşteri odaklı bir yaklaşımla, müşteri memnuniyetinde sürekliliğin sağlanması,
 • Yürütülen faaliyetlerde bilgi güvenliğinin ve iş sürekliliğinin sağlanması,
 • Tüm paydaşlarla ilişkilerin dürüst, şeffaf ve açık bir biçimde yönetilmesi,
 • İnovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ile faaliyet gösterilen sektörde öncü ve yenilikçi olmanın hedeflenmesi,
 • İş ortağı olarak tedarikçilerle ilişkilerin karşılıklı saygı, sorumluluk ve adil paylaşım temelinde geliştirilmesi,
 • Enerjinin verimli kullanılması, çevrenin ve doğal kaynakların korunması,
 • Çevresel sorunlar ve iklim değişikliği konusunda tüm paydaşlara bilgi verilmesi ve toplumsal bilincin arttırılmasına destek verilmesi,
 • Sürdürülebilir çevre politikası uygulamalarının, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması.

2018 Sürdürülebilir Kalkınma ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’na erişmek için tıklayınız

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH