Kvkk-etk

Slide

VSY BİYOTEKNOLOJİ VE İLAÇ SANAYİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve TİCARİ ELEKTORNİK İLETİ SİSTEMİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR)  uyarınca “VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş. İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” aracılığıyla bilgilendirildiğimi, bilgilendirmeye konu hususları anladığımı ve ayrıca “ Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik” kapsamında bilgilendirildiğimi,  söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendiğimi kabul ve beyan ederim.

Veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından;

  Ad soyad, telefon numarası, e-posta adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), mesleki bilgiler (unvan/branş/departman) ve bağlı olduğum hastane bilgilerimin işlenmesini,

  OnaylıyorumOnaylamıyorum

  Şirketin tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi ve bilinilirliğinin arttırılması amaçlarıyla, organizasyon ve etkinlikler kapsamında çekilen görsel kayıtların ve yapılan röportajların dijital ve basılı dergide yayımlanmasını, e-posta, internet sitesi ve sosyal medya üzerinden paylaşılmasını,

  OnaylıyorumOnaylamıyorum

  Şirket tarafından düzenlenecek olan etkinlik ve konferanslarda konuşmacı olarak görev alınmasını sağlamak amacıyla, gerektiği durumlarda dernek, vakıf veya sendika üyeliklerime ilişkin özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesini,

  OnaylıyorumOnaylamıyorum

  Şirket ürünlerine ilişkin tanıtımlar, faaliyetler ve kampanyalar hakkında bilgilendirilmek amacıyla,

  Elektronik ileti gönderilmesini (e-posta) OnaylıyorumOnaylamıyorum

  Posta gönderilmesini OnaylıyorumOnaylamıyorum

  Sms aracılığı ileti gönderilmesini OnaylıyorumOnaylamıyorum

  START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH