İK Politikası

VSY Biyoteknoloji’de işe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir.

Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenir ve bu ölçütlere uyulur.

Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır. Çalışanların ilgi, beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur. Bu politikalar dahilinde motivasyon ve bağlılığı artırmaya yönelik aksiyon alınır. Çalışanlara yönelik ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda bilgilendirme yapılarak çalışanlarla görüş alışverişinde bulunulur.

Stratejik hedeflere uygun olarak çalışanlar ile ilgili alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler, çalışanlara veya temsilcilerine bildirilir; bu nitelikteki kararlarda ilgili üçüncül kurumlardan bilgi alınır.

VSY Biyoteknoloji, çalışanlarının görev tanımlarını çalışanlara duyurur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir.

Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.

Seçme -Yerleştirme

VSY Biyoteknoloji olarak gelişim ve değişim odaklı yapımıza en uygun adayı seçerek ailemize dahil etme sürecinde birçok kanal kullanmaktayız. Danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra kariyer portallarından  ve internet sitemiz üzerinden ilan yayınlayarak en doğru adaya ulaşmayı hedefleriz. Şeffaf işe alım süreçlerimizde kurum kültürüne uyum, yapımıza hızlı adaptasyon için yetkinlik bazlı mülakatlar, kişilik testleri ve İngilizce testler yapılır.

Meslek lisesinden gelen stajyerler ile görüşmeler yapılarak mesleki gelişimine önem veren ve ilerlemek isteyen adayları seçerek staj programımıza dahil ederiz. Mezuniyetlerinin ardından açık pozisyonlar dahilinde başarılı stajyerler yetiştirilmek üzere ailemize katarız.

Tüm görüşme ve test süreçlerinde olumlu olan adaylara yazılı teklif yapılır, olumlu olmasının ardından gerekli işe giriş belgelerinin ve sağlık testlerinin tamamlanması ile iş başı tarihi belirlenir.  Çalışanın iş başı yapacağı güne kadar; karşılama kiti, bilgisayarı, varsa telefonu ve mutlaka ulaşım organizasyonu tamamlanmış olur.

 Yetenek Yönetim Süreci

 Şirket genelinde karne sistemi uygulanmaktadır. Karneler hem şirket hem departman hem de kişi bazında ana hedefler kapsamında hazırlanmaktadır. Aylık hedefler ve adımlar tüm departmanların katılımı ile belirlenir. Hedeflerin ağırlıklarına göre oluşturulan puanlama sisteminde şirket hedeflerinin ve departman hedeflerinin tutması halinde belirlenen ödüllendirme sistemi uygulanmaktadır.

Tüm bu sistem içerisinde çalışanların hedeflerine giden yolda desteklenmesi için gelen eğitim taleplerini değerlendiririz ve fayda yaratacak olan eğitimlerin organizasyonunu yaparız.

Karne değerlendirmelerinin sonunda çalışanlarımız için kariyer yolları ve hedefleri belirlenir. Kariyer yolu çalışmasına dahil olmak için VSY ailesinde minimum 2 yılı doldurmuş olmak ve karne sonuçlarının en az % 80 ve üzerinde olması gerekmektedir.

Tutundurma Süreci

Çalışanlarımızın öneri ve fikirlerine önem vermekteyiz. Online öneri sistemimiz ile tüm çalışanlarımız önerilerini paylaşabilmektedir ve ilgili komiteler tarafından bu öneriler değerlendirilir.

Özellikle mavi yaka çalışanlarımızı her hafta İnsan Kaynakları Temsilcisi ile “Sizi Dinliyoruz” toplantıları gerçekleştirmekteyiz. Tüm personelimiz için Teknik eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişimlerini desteklenmesi için aylık “ Hep Birlikte” toplantıları düzenlemekte ve belirlenen bir konuda eğitim paneli ile paylaşımda bulunmaktayız.

Tüm şirket genelinde adil, objektif çalışma ortamı ilkesi ile “Hep Birlikte Geleceğe” ilerlemekte olduğumuz güçlü bir şirket kültürümüz bulunmaktadır.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH