Denetim ve Riskin Erken Saptanması Komitesi

Slide

Denetim ve Riskin Erken Saptanması Komitesi

PROF. DR. SERHAT YANIK - KOMİTE BAŞKANI

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1991 yılında mezun olan Serhat Yanık, 1994 yılında aynı üniversitenin İşletme Bölümü’nde yüksek lisans ve 2000 yılında ise İşletme Bölümü’nde doktora programını tamamladı. Kariyerine, 1991 yılında Maliye Bakanlığı’nda görev alarak başlayan Yanık, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi, 2000 yılında aynı üniversitede Doktor Araştırma Görevlisi, 2001 yılında ise aynı kurumda Yardımcı Doçent Doktor olarak görevini yürüttü. 1999 yılında sigortacılık konusunda araştırmalar yapmak amacıyla 6 ay süre ile İngiliz Sigortacılık Enstitüsü’nde (CII) ziyaretçi araştırmacı olarak bulunan Yanık, 2008 yılında Doçent ve 2016 yılından itibaren ise Profesör Doktor olarak görevini sürdürmektedir.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalı Başkanlığı, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesive Türkiye İç Denetim Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi olarak görevlerine devam eden Serhat Yanık, Muhasebe, Finans, Denetim Sigortacılık, sağlık finansmanı ve yönetimi alanında çeşitli üniversite ve kurumlarda eğitimler vermektedir. İstanbul Üniversitesi hastanelerinde 2012-2018 yılları arasında finans direktörlüğü görevini de yürütmüştür. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı (SMMM) ve Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu Bağımsız Denetçi Belgesine de sahiptir.

DR. ERCAN VARLIBAŞ - KOMİTE ÜYESİ

Dr. Ercan Varlıbaş, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1990 yılında mezun oldu. Ardından 2 yıl Jahn Ferencz Hospital’de çalışmalarda bulundu; daha sonra 4 yıl göz hekimliği (oftalmoloji) alanında ihtisas yaptı. İhtisastan sonra doğrudan hekimlik mesleğini yapmadı; 1997’de VSY Varlıbaşlar Sağlık yatırımları ve Hizmetleri Ltd. Şti.’yi kurdu. Dr. Varlıbaş, sürdürülebilir büyüme çalışmaları ve projeleri doğrultusunda 2009 yılında da VSY Biotechnology şirketinin temellerini attı ve bu çatı altında üretim çalışmalarını başlattı. Kurulduğu günden itibaren VSY Biotechnology’nin Ür-Ge ve Ar-Ge çalışmalarına önem veren Dr. Varlıbaş; TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onaylı Ar-Ge merkezi bünyesinde yenilikçi ürün ve projelerin geliştirilmesine öncülük ediyor.  Dr. Varlıbaş Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) ile de ülkemizin biyoteknoloji ekosistemini bir araya getirip kalıcı, sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmek için hayata geçirilmeye başlanan ‘İstanbul Biyoteknoloji Vadisi’ çalışmalarını sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte yürütüyor.

Dr. Varlıbaş, yönetici ve üye olduğu diğer kuruluşlarda yaptığı çalışmalar ile de sektörün Türkiye ve dünyadaki gelişimine katkı sağlıyor. Dr. Ercan Varlıbaş’ın Yönetici ve üyesi olduğu bazı kuruluşlar şunlardır:

DEİK Sağlık İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK)  Yönetim Kurulu Üyesi, Kontakt ve Göz İçi Lens Avrupa Federasyonu (EFCLIN)  Delegesi, Üniversite Sanayi İş Birliği Merkez Platformu Teknoloji Ödülleri Jüri Üyesi

MÜSİAD üyesi, Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Üyesi.

Dr. Ercan Varlıbaş, iyi derecede İngilizce ve Macarca bilmektedir

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH