Çevre Politikası

Slide

VSY Biyoteknoloji ve İlaç A.Ş.’nin tüm çalışanları insanların hayat kalitesini yükseltme misyonu ile yürüttüğü tüm faaliyetlerde çevrenin korunmasını, sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyumu ve kirliliğin önlenmesini, operasyonlar sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini ilke edinmiştir.

Bu politika çerçevesinde;

  • Çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve taşeronlarımıza çevre bilinci oluşturmak amacıyla eğitimler vererek onların gelişimini sağlamayı ve kişisel farkındalıklarını artırmayı,
  • Çevre kirliliğini önlemek amacıyla, ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve diğer yasal gereklilikleri takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre yönetim sistemini sürekli geliştirmeyi,
  • Çevre üzerindeki olası etkileri en aza indirgemek için gerekli teknolojiyi kullanmayı,
  • Çevrenin korunması için doğal kaynakları etkin kullanmayı,
  • Çevre ile ilgili risk değerlendirmesi yapmayı ve risklerin ortadan kaldırılması ve/veya indirgenmesi için gerekli önlemleri almayı taahhüt eder.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH