Bilgilendirme Politikası

Slide

 

1. VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş. Türk Ticaret Kanunu hükümleri, kurumsal yönetim ilkeleri ve şirket esas sözleşmesi hükümleri ile uyumlu olarak, yüksek kalitede, şeffaf, tam ve hakkaniyetli bir biçimde, kamuyu bilgilendirmeye yönelik bir “kamuyu aydınlatma kültürü” geliştirmiştir.

 

2. AMAÇ

2.1 Bu politika ile VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu’na kamuyu aydınlatmaya ilişkin olarak güvenilir ve sürekli bir sürecin tarif edilmesi amaçlanmıştır.

2.2 Bu politika ile VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş.’nin kamuyu aydınlatma hedeflerinin, kapsamının ve yetkilerinin belirlenmesi de hedeflenmiştir.

2.3 Bu politika ile aynı zamanda VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu’nun kanunlarla belirlenen şirket yönetimi sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olunması da amaçlanmıştır.

3. KAPSAM

3.1 VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş. tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ile kurumsal ortaklık yapısı, mali durum performansı, mülkiyet (sermaye yapısı) ve ortaklığın yönetimi dâhil anonim ortaklık ile ilgili esaslı konular ve şirketin sürdürülebilirliğini olumsuz etkileyebilecek durumlar kamunun aydınlatılması kapsamına girer

 

4. YETKİ VE SORUMLULUK

4.1 Şirketimizin bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu’nun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun onayını takiben şirketin internet sitesinde yayımlanır

4.2 Bilgilendirme Politikası’nın uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

4.3 Kamuoyunu bilgilendirme ve basın açıklaması yapma yetkisi VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Kurumsal İletişim Ve Pazarlama Direktörü’ne aittir. Ancak Genel Müdür onayı ile başka bir şirket yöneticisi kamuoyu bilgilendirmesi veya basın açıklaması yapabilir. Kurumsal İletişim Ve Pazarlama Direktörü’nün basın açıklaması yapma gerekliliği oluştuğunda, basın açıklaması için Genel Müdür onayının alınması gerekmektedir. Yönetim Kurulu’nun açıklamalarını içeren metinler basına iletilmeden önce Yönetim Kurulu Başkanı’ndan onay alınmalıdır.

5. BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

5.1 İşbu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir:

 • Süreli Yayınlar
  • Ophthalmology Life
  • Look International
  • Basın Bülteni
 • Faaliyet Raporları
 • Kurumsal Web Siteler (https://vsy.com.tr/) ve (vsybiotechnology.com)
 • Kurumsal sosyal medya hesapları
 • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular
 • Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
 • Telefon, elektronik posta,  faks vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar
 • Lansman, fuar, kongre ve diğer organizasyonlar

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH