Bilgi Güvenliği Politikası

Slide

VSY Biyoteknoloji olarak,

“İnsanların Yaşam Kalitesini Artırmak” vizyonu ile en ileri teknolojiye sahip ürünleri yüksek kalite anlayışı ile üretmek, kitlelerin kullanımına sunmak ve bu yönümüzle de diğer firmalara ilham kaynağı olmak odağı ile ürün ve hizmetler sunuyoruz.

Kurumumuzun sürdürülebilir büyümeye sahip global bir şirket olmasını sağlamak adına kurumumuz bilgi varlıklarının gizliliğini korumak, içeriğinin doğru ve tam olmasını sağlamak ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilir durumda bulundurmak ana hedeflerimiz arasındadır.

Bu amaçla kurumumuz bünyesinde ISO 27001 standardına uygun ve etkin olarak yönetilen bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmuştur.

VSY Biyoteknoloji olarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimiz gereği;

  • Kurumsal bilgilerimiz işlenirken, iletilirken ve saklanırken, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliği esas alırız.
  • Bilgi varlıkları üzerindeki muhtemel riskleri analiz ederek, tanımlar, değerlendirir ve riskleri ortadan kaldıracak önlemleri alırız.
  • Kritik süreçlerin sürekliliğini sağlamak üzere uygun iş sürekliliği planları ve sistemleri geliştirir ve sürdürürüz.
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ne ilişkin faaliyetlerimizi, bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal şartlara, mevcut standartlara ve 3. taraflarla yapılan anlaşmalara uygun olarak gerçekleştiririz.
  • Bilgi güvenliği bilincini sağlamak ve artırmak üzere, çalışanların ve paydaşların bilgi güvenliğine yönelik rol ve sorumlulukları hakkında düzenli eğitim aktiviteleri düzenleriz.
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin, ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirerek devamlılığını sağlar, belirlenen hedefler doğrultusunda düzenli denetimler ve gözden geçirmeler ile sürekli iyileştirir ve sürdürülebilirliğini taahhüt ederiz.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH