Ziemer Galilei G4

Ziemer Galilei G4

Korneal Topografide Yeni Boyut

GALILEI G4, Placido disk topografisi ve Dual-Sheimpflug tomografisini tek bir cihazda barındır. Bu iki teknolojilerin birleşimi, anterior ve posterior her iki korneal yüzeyin tam olarak doğru bir analizini verir. Placido halka görüntüleri anterior korneal yüzeye uygun olarakyüksek hassasiyette merkezi anterior korneal eğiminin analizini verirken eş zamanlı olarakkaydedilen Dual-Scheimflug görüntüleri ile de güvenilir bir şekilde pakimetri ve posterior eğim analizini verir.

 • Refraktif cerrahi için güvenli ve hızlı hasta datasını görüntüleme
 • Patentli Dual Scheimpflug sistemi
 • Ölçüm desantralize olsa bile en doğru pakimetri ve elevasyon değerleri
 • 3D anterior kamara analizi
 • Erken evrelerde asimetrik ve şişkinliğin tespiti için ray-traced posterior korneal yüzey verileri
 • Placido Topografi
 • Son derece hassas anterior eğrilik verileri
 • Anterior yüzey irregülasyonlarının ve göz yaşı film kalitesinin kesin tespiti
 • Patentli iris tabalı göz takibi
 • Yeni otomatik yüzey eşleme sistemi ile kötü hizalanmış ölçümlerde düzeltme
 • 3-D yeniden hizalama yöntemi ile takip ölçümleri yapılan hastalarda güvenilir sonuçlar
 • Korneal stabiliteyi ve hastanın gözündeki değişiklikleri monitörize etmek için ideal sistem
 • Keratokonus görüntülemesinde Yeni Cone Location and Magnitude Index (CLMIaa)
 • Hassas Keratoconus görüntüsü ile en doğru posterior eğim
 • Ray-tracing ile en iyi posterior yüzey
 • Yüksek hassasiyetle pakimetri, elevasyon ve eğim verilerini alın – tüm gözlerde!
 • Yüksek çözünürlüklü ray tracing ile ön kamara
 • Opsiyonel Santhiago PTA Report – LASIK cerrahilerinin etkisini simule edin
 • LASIK sonrası ektazi oluşma ihtimalini öngörebilme ve simüle etme
 • Hastanın PTA eşik değerinin %40’ın üzerinde veya altında olup olmadığını analiz edebilme
 • Kullanımı kolay arayüz

Korneal Implant Planlaması

Korneal-Implant-PlanlamasıGalilei G4, implante korneal inlaylere sahip hastalara göre optimize edilmiş lisanslı korneal inlay yazılımı sunar. Bu yazılım ile doğru ve güvenilir olarak hastaların post-op takibini garanti altına alır.

Intrakorneal halka cerrahisi öncesinde, korneal pakimetri, high order aberasyonlar, eğim haritaları ve total korneal astigmatizm analizleri ile cerrahi için kornea pozisyonu ve doğru halkanın kararı için gerekli tüm bilgileri verir.

Keratoplasti Planlaması ve Takibi

Keratoplasti-Planlaması-ve-TakibiGALILEI ile anterior ve posterior korneal astigmatizmi yakından kontrol edilebilir. Bu durum  özellikle geçici stür kaldırma ya da DSAEK cerrahi sonuçları üzerindeki etkilerini düzenli takip etmek amacıyla yardımcı olabilir. Yüksek çözünürlüklü korneal pakimetri haritaları, donör doku kesi kalitesi ve cerrahi sonrası görme keskinliği ile ilgili önemli bilgiler verir.

Keratokonus Analizi

Keratokonus-AnaliziGALILEI G4, Keratokonus analizi için en doğru verileri sunar. Hassas olarak ölçülen posterior korneal eğim ve elevasyon bilgileri, en erken evrelerde dahi kornea asimetrisinin belirlenmesinde ve posterior korneal şişkinliğin saptanmasında kolaylık sağlar.

IOL Hesaplaması

IOL-HesaplamasıGALILEI G4, IOL belirlenmesinde ve hesaplamasında detaylı bir çözüm sunar. Tek bir çekim ile hem anterior hem de posterior korneal datalar elde edilir. Anterior ve posterior astigmatizm, high order aberasyonların yanı sıra total korneal güç değerlerini gösteren bir veri elde edilir. Lisanslı IOL hesaplayıcısı, tüm dünyada bilinen Shammas no-history formülüyle birleştirilerek bir hastanın klinik geçmişi bilinmese dahi post-refraktifte güvenilir IOL tahmini sağlar.

Refraktif ve Katarakt Cerrahisi için Güvenilir Korneal Veri

Refraktif-ve-Katarakt-cerrahisi-içinGALILEI G4, Placido disk topografisi ve Dual-Sheimpflug tomografisini tek bir cihazda barındır. Bu iki teknolojilerin birleşimi, anterior ve posterior her iki korneal yüzeyin tam olarak doğru bir analizini verir. Placido halka görüntüleri anterior korneal yüzeye uygun olarak yüksek hassasiyette merkezi anterior korneal eğiminin analizini verirken eş zamanlı olarak kaydedilen Dual-Scheimflug görüntüleri ile de güvenilir bir şekilde pakimetri ve posterior eğim analizini verir.

Patentli Iris Tabanlı Göz Takibi

Patentli-Iris-Tabanlı-Göz-TakibiKlinik açıdan doğru olmayan yüzey eğiminin alınmasına neden olan kontrol edilemeyen göz hareketliliği, özellikle yaşlı ve çocuk hastalarda önlenemez. GALILEI G4, patentli iris tabanlı göz takibi ile göz hareketinden kaynaklı kayıpları telafi eder.

GALILEI G4 diğer topografi ve tomografi cihazlarında farklı olarak veriyi korneanın aksına veya pupile hizalayarak ve birinci Purkinje görüntüsünü kullanarak tüm verileri görme aksına hizalar. Bu şekilde bir dizi ardışık olarak çekilen ölçümlerin karşılaştırıldığı zaman tutarlı olarak hizalanmasını sağlar.

Ray-traced Total Korneal Wavefront Çözümü

Ray-traced-Total-Korneal-Wavefront-ÇözümüEtkili ray-traced Total Korneal Wavefront çözümü ile, GALILEI G4 high order aberasyonları hassasiyetle ölçerek katarakt cerrahisi sonuçlarını öngörülebilir hale getirir. High order aberasyon görüntüleme aracı ile her hasta için her zaman en doğru IOL’i belirleyebilirsiniz.

Ayrıntılı Bilgi

logo

Ürünle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH